">
0

Dự án

CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tên công trình: Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Chủ đầu tư: Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt cửa thép chống cháy cho Dự án

Hình ảnh công trình

4_7.png
1_8.png
tru_so_vks_1.jpg
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT