0

Tài liệu hỗ trợ

MB 0917356696; MN 0913740696; Hỗ trợ tài liệu, bản vẽ tiêu chuẩn, thiết kế theo yêu cầu của kiến trúc sư, chủ đầu tư, tổng thầu, tổ thi công, trung tâm phân phối, đại lý bán lẻ, người sử dụng;

Catalogue

Video

GALAXY LAMINATE ENTRANCE DOORS TVC2023

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ CỬA VÀ NỘI THẤT

GALAXY DOOR, KHÔNG LO NHÀ CHÁY

GALAXY DOOR VIETBUILD2020

GALAXY DOOR TVC 2020 VIETNAMESE

GALAXY DOOR TVC 2020 ENGLISH

GIỚI THIỆU GALAXY DOOR 2020

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA GALAXY THÉP

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA GALAXY ABS

VIETBUILD SAIGON 09/2019 - THỜI SỰ VTV1-VTV3

VIETBUILD SAIGON 09/2019 - THỊ TRƯỜNG 365 HTV7

VIETBUILD SAIGON 09/2019 - SỐNG AN TOÀN

VIETBUILD HANOI 06/2018 - NHÀ ĐẸP

VIETBUILD HANOI 03/2018 - THỜI SỰ 16H00'

TỰ HÀO CỬA THÉP GALAXY DOOR

GALAXY DOOR TVC 2017-2022 VIETNAMESE

Hướng dẫn kỹ thuật