">
0

Dự án

CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Tên công trình: NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa chuyên dụng, cửa cuốn chống cháy cho nhà xưởng.

Hình ảnh công trình

galaxy_doors_nmlocdaudungquat_1.jpg
galaxy_doors_nmlocdaudungquat_2.jpg
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO