0

Giải pháp

GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG BỆNH VIỆN

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY, CHỐNG TIA X-RAYS CHO BỆNH VIỆN

Ngoài chức năng chống cháy, cửa thép ốp chì chuyên dụng có chức năng ngăn Tia X-Quang và các loại Tia xạ khác được nhiều Bệnh viện lớn tại Việt Nam sử dụng trong các Phòng chiếu, chụp hoặc chuyên khoa đặc biệt.

 

Xem giải pháp khác