0

Giải pháp

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY TRƯỜNG HỌC

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CHO TRƯỜNG HỌC

Hệ giải pháp chống cháy và ngăn hành lang tạo nên khu vực trú ẩn, tạo hàng lang thoát hiểm an toàn cho học sinh hoặc bảo quản tài liệu, thiết bị kỹ thuật trong các công trình văn hóa như trường học, viện nghiên cứu, thư viện, bảo tàng,...

 

Xem giải pháp khác