0

Giải pháp

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CHUNG CƯ

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY, BẢO VỆ TỦ KỸ THUẬT

Hệ thống giải pháp chống cháy và ngăn khói tạo nên hàng lang thoát hiểm an toàn cho người sử dụng, bảo vệ các phòng thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà. Cửa có các cấp độ chống cháy 70', 90', 120', 180 và được ứng dụng trong các công trình như nhà máy, chung cư, khách sạn, trum tâm thương mại, văn phòng.

Xem giải pháp khác