">
0

Dự án

NHÀ MÁY, NHÀ XƯỞNG

NHÀ MÁY UNIBEN

Tên công trình: NHÀ MÁY UNIBEN

Chủ đầu tư: UNIBEN COMPANY

Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa cuốn chống cháy cho nhà xưởng

Hình ảnh công trình

galaxy_doors_nhamayuniben_1.jpg
galaxy_doors_nhamayuniben_2.jpg
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

NHÀ MÁY VINAMILK

NHÀ MÁY VINAMILK

NHÀ MÁY VIFON

NHÀ MÁY VIFON

NHÀ MÁY REGINA 5

NHÀ MÁY REGINA 5

NHÀ XƯỞNG B1-B4, A1-A4, KTX A5-A8 FOXCONN

NHÀ XƯỞNG B1-B4, A1-A4, KTX A5-A8 FOXCONN