">
0

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC TÂN CỔ

GLX-WPC 402 G4712-C2 | GLX-WPC-402-G4712-C2

Mã sản phẩm: GLX-WPC-402-G4712-C2

Kích thước tiêu chuẩn: 700-1000 (W) X 1900-2200 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-WPC 405 I T136 B61-01

GLX-WPC 405 I T136 B61-01

GLX-WPC 403-3 I GD603-85

GLX-WPC 403-3 I GD603-85

GLX-WPC 115-2 T136 B61-01

GLX-WPC 115-2 T136 B61-01

GLX-WPC 115-1 T136 B61-01

GLX-WPC 115-1 T136 B61-01