Galaxy Door

0

Sản phẩm

Cửa WPC thông phòng

Galaxy Door không chỉ cung cấp giải pháp toàn diện về cửa WPC và phụ kiện cho các Dự án xây dựng lớn nhất Việt Nam mà còn trực tiếp thi công tại công trường, cam kết tiến độ và bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC LAMINATE

GLX-WPC 111 G6910G8

GLX-WPC 111 G6910G8

GLX-WPC 111 GD602-85

GLX-WPC 111 GD602-85

GLX-WPC 111 A7004-F0

GLX-WPC 111 A7004-F0

GLX-WPC 111 G7302-T1

GLX-WPC 111 G7302-T1

GLX-WPC 944 G6910-G8

GLX-WPC 944 G6910-G8

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC VÂN GỖ

GLX-WPC 944 M8707

GLX-WPC 944 M8707

GLX-WPC 207-2 MT104

GLX-WPC 207-2 MT104

GLX-WPC 111 MQ808

GLX-WPC 111 MQ808

GLX-WPC 102-3 FZ805

GLX-WPC 102-3 FZ805

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC TÂN CỔ

GLX-WPC 405 I T136 B61-01

GLX-WPC 405 I T136 B61-01

GLX-WPC 403-3 I GD603-85

GLX-WPC 403-3 I GD603-85

GLX-WPC 402 G4712-C2

GLX-WPC 402 G4712-C2

GLX-WPC 115-2 T136 B61-01

GLX-WPC 115-2 T136 B61-01

GLX-WPC 115-1 T136 B61-01

GLX-WPC 115-1 T136 B61-01

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC HIỆN ĐẠI

GLX-WPC 228 DJ604-42

GLX-WPC 228 DJ604-42

GLX-WPC 123 KAT35-70

GLX-WPC 123 KAT35-70

GLX-WPC 232 KD830-P2

GLX-WPC 232 KD830-P2

Cửa WPC thông phòng

CỬA WPC KÍNH

GLX-WPC 515 GD303-Q5

GLX-WPC 515 GD303-Q5

GLX-WPC 514 G7302-T1

GLX-WPC 514 G7302-T1

GLX-WPC 512 GD303-Q5

GLX-WPC 512 GD303-Q5

GLX-WPC 501 I GD303-Q5

GLX-WPC 501 I GD303-Q5

GLX-WPC 513 G702-T1

GLX-WPC 513 G702-T1

Hotline :(84+) 913740696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn