">
0

Cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy

GLX-STEEL 307 E270M01-06 | 307-FIREPROOF

Mã sản phẩm: 307-FIREPROOF

Kích thước tiêu chuẩn: 12m x23)

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 302 T136 B61-01

GLX-STEEL 302 T136 B61-01

GLX-STEEL 311 E150G03-01

GLX-STEEL 311 E150G03-01

GLX-STEEL 418 T136 B61-01

GLX-STEEL 418 T136 B61-01

GLX-STEEL 419 E270 M01-06

GLX-STEEL 419 E270 M01-06