0

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/WPC huỳnh

GLX-WPC 327 M8707 | 327-M8707-PANO

Mã sản phẩm: 327-M8707-PANO

Kích thước tiêu chuẩn: 850-1000 (W) X 2000-2200 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

 

Cấu trúc

 

Tiêu chuẩn mẫu

 

Chất liệu và phụ kiện

 
Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-WPC 117 MQ808

GLX-WPC 117 MQ808

GLX-WPC-326-GD601-85

GLX-WPC-326-GD601-85

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 327 FZ805

GLX-ABS 327 FZ805