">
0

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/WPC huỳnh

GLX-WPC-326-GD601-85 | GLX-WPC-326-GD601-85

Mã sản phẩm: GLX-WPC-326-GD601-85

Kích thước tiêu chuẩn: 850-1000 (W) X 2000-2200 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-WPC 327 M8707

GLX-WPC 327 M8707

GLX-WPC 117 MQ808

GLX-WPC 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 327 FZ805

GLX-ABS 327 FZ805