Galaxy Door

0

Sản phẩm

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Truyền thống dành cho Nhà phố, Biệt thự gồm các dòng cửa 4 cánh, 2 cánh đủ, 2 cánh lệch, 1 cánh, có thêm ô kính hoặc ô chớp, mặt cánh huỳnh truyền thống hoặc phẳng hiện đại, decor kẻ nhấn hoặc đính Inox cách điệu.

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Đại/Thép 4 cánh

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Đại/Thép 2 cánh

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/Thép huỳnh

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/WPC huỳnh

Hotline :(84+) 913740696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn