">
0

Dự án

NHÀ GA, SÂN BAY

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Tên công trình: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT - ACV

Chủ đầu tư: VIETNAM AIRLINE

Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt cửa chống cháy, cửa an toàn cho nhà ga - ACV.

Hình ảnh công trình

3_6.png
4_7.png
Xem Dự Án Khác

Dự án khác

NHÀ GA T1 - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI

NHÀ GA T1 - SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI