">
0

Cửa Thép Căn hộ chung cư

CỬA CĂN HỘ VÂN GỖ

GLX-STEEL 502 VG18 | GLX-STEEL-502

Mã sản phẩm: GLX-STEEL-502

Kích thước tiêu chuẩn: 800-1000 (W) x 2000-2300 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 128 VG16

GLX-STEEL 128 VG16

GLX-STEEL 501 VG12

GLX-STEEL 501 VG12

GLX-STEEL 503 VG13

GLX-STEEL 503 VG13

GLX-STEEL 504 VG18

GLX-STEEL 504 VG18

GLX-STEEL 505 VG12

GLX-STEEL 505 VG12

GLX-STEEL 506 VG13

GLX-STEEL 506 VG13

GLX-STEEL 507 VG15

GLX-STEEL 507 VG15

GLX-STEEL 508 VG12

GLX-STEEL 508 VG12

GLX-STEEL 509 VG12

GLX-STEEL 509 VG12

GLX-STEEL 510 VG18

GLX-STEEL 510 VG18