">
0

Cửa Thép Căn hộ chung cư

CỬA CĂN HỘ HIỆN ĐẠI

GLX-STEEL 218 BH810 | GLX-STEEL-218

Mã sản phẩm: GLX-STEEL-218

Kích thước tiêu chuẩn: 800-1000 (W) x 2000-2300 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 115 BH827

GLX-STEEL 115 BH827

GLX-STEEL 128 BH827 T136B61-01

GLX-STEEL 128 BH827 T136B61-01

GLX-STEEL 111 BH827 T136B61-01

GLX-STEEL 111 BH827 T136B61-01

GLX-STEEL 114 BH827

GLX-STEEL 114 BH827

GLX-STEEL 116 BH819 T1361-01

GLX-STEEL 116 BH819 T1361-01

GLX-STEEL 222 BH827

GLX-STEEL 222 BH827

GLX-STEEL 219 BH810

GLX-STEEL 219 BH810

GLX-STEEL 220 BH827

GLX-STEEL 220 BH827

GLX-STEEL 221 BH810

GLX-STEEL 221 BH810