">
0

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/Thép huỳnh

GLX-STEEL 127L VG12 | GLX-STEEL-127L

Mã sản phẩm: GLX-STEEL-127L

Kích thước tiêu chuẩn: Kích thước tiêu chuẩn: 850-1000 (W) - 2000-2300 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127 VG12