">
0

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Đại/Thép 2 cánh

GLX-STEEL 128L BIAS VG12 | GLX-STEEL-128L

Mã sản phẩm: GLX-STEEL-128L

Kích thước tiêu chuẩn: Kích thước tiêu chuẩn: 1200-1400 (W) - 1950-2400 (H); Kích thước có Ô FIX: 1300-1500 (W) - 2350-3000 (H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12