Galaxy Door

0

Sản phẩm

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Truyền thống dành cho Nhà phố, Biệt thự gồm các dòng cửa 4 cánh, 2 cánh đủ, 2 cánh lệch, 1 cánh, có thêm ô kính hoặc ô chớp, mặt cánh huỳnh truyền thống hoặc phẳng hiện đại, decor kẻ nhấn hoặc đính Inox cách điệu.

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Đại/Thép 4 cánh

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa Đại/Thép 2 cánh

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/Thép huỳnh

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127L VG12

GLX-STEEL 127L VG12

Cửa Nhà phố, Biệt thự

Cửa đơn/WPC huỳnh

Hotline :(84+) 913740696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn