0

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS VÂN GỖ

GLX-ABS 326 US201 | GLX-ABS-326

Mã sản phẩm: GLX-ABS-326

Kích thước tiêu chuẩn: 800-1000(W) x 2000-2300(H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-ABS 111 M8707

GLX-ABS 111 M8707

GLX-ABS 328 MM902

GLX-ABS 328 MM902

GLX-ABS 208 US201

GLX-ABS 208 US201

GLX-ABS 101 FZ805

GLX-ABS 101 FZ805

GLX-ABS 102  MQ808

GLX-ABS 102 MQ808

GLX-ABS 113 US201

GLX-ABS 113 US201

GLX-ABS 207 MT104

GLX-ABS 207 MT104

GLX-ABS 329 MM902

GLX-ABS 329 MM902

GLX-ABS 334 MT104

GLX-ABS 334 MT104

GLX-ABS 339 FZ805

GLX-ABS 339 FZ805