0

Sản phẩm

Cửa Truyền thống dân dụng

Cửa Truyền thống, dân dụng bao gồm các dòng cửa 4 cánh, 2 cánh đủ, 2 cánh lệch, 1 cánh, có thêm ô kính hoặc ô chớp, mặt cánh huỳnh truyền thống hoặc phẳng hiện đại, decor kẻ nhấn hoặc đính Inox cách điệu.

Cửa Truyền thống dân dụng

Cửa Thép huỳnh 4 cánh

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

Cửa Truyền thống dân dụng

Cửa Thép huỳnh 2 cánh

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

Cửa Truyền thống dân dụng

Cửa thép huỳnh 1 cánh

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127L VG12

GLX-STEEL 127L VG12

Cửa Truyền thống dân dụng

Cửa ABS huỳnh 1 cánh

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 327 FZ805

GLX-ABS 327 FZ805

Hotline :0917941696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn