0

Sản phẩm

Cửa Nhà dân, Nhà phố

Cửa Truyền thống dành cho nhà dân dụng bao gồm các dòng cửa 4 cánh, 2 cánh đủ, 2 cánh lệch, 1 cánh, có thêm ô kính hoặc ô chớp, mặt cánh huỳnh truyền thống hoặc phẳng hiện đại, decor kẻ nhấn hoặc đính Inox cách điệu.

Cửa Nhà dân, Nhà phố

Cửa Đại, Thép 4 cánh

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

Cửa Nhà dân, Nhà phố

Cửa Đại, Thép 2 cánh

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

Cửa Nhà dân, Nhà phố

Cửa Thép phòng đơn

GLX-STEEL 955 I GD303-Q5 DECOR GD603-85

GLX-STEEL 955 I GD303-Q5 DECOR GD603-85

GLX-STEEL 954 GD603-85

GLX-STEEL 954 GD603-85

GLX-STEEL 953 G7302-T1

GLX-STEEL 953 G7302-T1

GLX-STEEL 952-1 GD601-85

GLX-STEEL 952-1 GD601-85

GLX-STEEL 128 WAR05

GLX-STEEL 128 WAR05

GLX-STEEL 901 UR90

GLX-STEEL 901 UR90

GLX-STEEL 128 VG16

GLX-STEEL 128 VG16

GLX-STEEL 502 VG18

GLX-STEEL 502 VG18

GLX-STEEL 501 VG12

GLX-STEEL 501 VG12

GLX-STEEL 503 VG13

GLX-STEEL 503 VG13

GLX-STEEL 504 VG18

GLX-STEEL 504 VG18

GLX-STEEL 505 VG12

GLX-STEEL 505 VG12

GLX-STEEL 506 VG13

GLX-STEEL 506 VG13

GLX-STEEL 507 VG15

GLX-STEEL 507 VG15

GLX-STEEL 508 VG12

GLX-STEEL 508 VG12

GLX-STEEL 509 VG12

GLX-STEEL 509 VG12

GLX-STEEL 510 VG18

GLX-STEEL 510 VG18

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127L VG12

GLX-STEEL 127L VG12

Cửa Nhà dân, Nhà phố

Cửa ABS phòng đơn

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 327 FZ805

GLX-ABS 327 FZ805

Hotline :(84+) 913740696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn