0

Sản phẩm

Cửa Nhà dân dụng

Cửa Truyền thống dành cho nhà dân dụng bao gồm các dòng cửa 4 cánh, 2 cánh đủ, 2 cánh lệch, 1 cánh, có thêm ô kính hoặc ô chớp, mặt cánh huỳnh truyền thống hoặc phẳng hiện đại, decor kẻ nhấn hoặc đính Inox cách điệu.

Cửa Nhà dân dụng

Cửa Thép 4 cánh

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130G VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130L VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GG VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

GLX-STEEL 130GL VG12

Cửa Nhà dân dụng

Cửa Thép 2 cánh

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129L VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 129G VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128L BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

GLX-STEEL 128 BIAS VG12

Cửa Nhà dân dụng

Cửa Thép 1 cánh

GLX-STEEL 955 I GD303-Q5 DECOR GD603-85

GLX-STEEL 955 I GD303-Q5 DECOR GD603-85

GLX-STEEL 954 GD603-85

GLX-STEEL 954 GD603-85

GLX-STEEL 953 G7302-T1

GLX-STEEL 953 G7302-T1

GLX-STEEL 952-1GD601-85

GLX-STEEL 952-1GD601-85

GLX-STEEL 128 WAR05

GLX-STEEL 128 WAR05

GLX-STEEL901 UR90

GLX-STEEL901 UR90

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 103A VG13

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 108A VG12

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 102 VG18

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 101 VG14

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 125 VG12

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 126 VG13

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127 VG12

GLX-STEEL 127L VG12

GLX-STEEL 127L VG12

Hotline :0914877796 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn