Close
Thông báo
Sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Bạn di chuột tới mục Giỏ hàng bên trên đầu trang, click chuột vào icon giỏ hàng" hoặc click vài nút "Xem giỏ hàng" bên dưới để thực hiện bước mua hàng Xem giỏ hàng

Tin công ty

Văn hóa GALAXY VIỆT NAM - Kết tinh của các giá trị

Văn hóa GALAXY VIỆT NAM - Kết tinh của các giá trị

Văn hóa là sự kết tinh các giá trị mà GALAXY VIETNAM đã và đang theo đuổi trong suốt quá trình phát triển. Sau hơn 10 năm hoạt động, GALAXY VIETNAM đã hình thành, phát triển và khẳng định được một bản sắc văn hóa riêng của mình, góp phần tạo nên sự gắn kết và sức mạnh nội lực trong toàn Công ty.

Chi tiết
To top