Close
Thông báo
Sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Bạn di chuột tới mục Giỏ hàng bên trên đầu trang, click chuột vào icon giỏ hàng" hoặc click vài nút "Xem giỏ hàng" bên dưới để thực hiện bước mua hàng Xem giỏ hàng

Recruitment

Inauguration of hospital Vinmec

Inauguration of hospital Vinmec

International Hospital Vinmec was officially inaugurated. This is the hospital model - hotels with international standard scale of 600 treatment rooms and clinics with 19 departments, 31 specialties with specialized support units.

Detail
To top