Close
Thông báo
Sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Bạn di chuột tới mục Giỏ hàng bên trên đầu trang, click chuột vào icon giỏ hàng" hoặc click vài nút "Xem giỏ hàng" bên dưới để thực hiện bước mua hàng Xem giỏ hàng

Hệ thống quản lý chất lượng

GALAXY VIET NAM luôn ý thức rằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng là mục tiêu hàng đầu của công ty. Vì vậy, toàn bộ quá trình hoạt động của công ty từ quá trình Sản xuất, kiểm soát sản phẩm cho đến bán hàng và các dịch vụ sau bán đều được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008Trong quá trình phát triển, GALAXY VIET NAM luôn hướng đến chiến lược Quản lý chất lượng toàn diện. Với các nguyên tắc Quản lý chất lượng trọng điểm:
 

* Hướng vào nhu cầu khách hàng: GALAXY VIET NAM luôn hoạt động hướng theo khách hàng, luôn đáp ứng và cố gắng vượt qua các yêu cầu của khách hàng

* Sự lãnh đạo xuyên suốt của Ban Giám Đốc: Ban Lãnh Đạo GALAXY VIET NAMluôn xác định rõ mục đích, phương hướng hoạt động của công ty đồng thời định hướng cho nhân viên công ty hoạt động theo mục đích chung này.

* Sự đồng thuận của CBCNV công ty: Tập thể CBCNV của GALAXY VIET NAM luôn đoàn kết với nhau, hướng tới xây dựng công ty GALAXY VIET NAM ngày một lớn mạnh, phát triển hơn theo định hướng và mục tiêu chung.

* Tiếp cận và giải quyết các vấn đề theo quá trình: Từng thành viên GALAXY VIET NAM luôn giải quyết các vấn đề dựa trên quá trình, tiếp cận và kiểm soát quá trình từ đầu vào đến đầu ra của vấn đề.

* Tiếp cận và giải quyết theo hệ thống: Ban lãnh đạo và các cấp Quản lý luôn xác định, nắm vững và quản lý hệ thống bao gồm nhiều quá trình liên quan đến nhau nhằm đạt được mục tiêu đã xác định cũng như giúp nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công ty.

* Không ngừng cải tiến: GALAXY VIET NAM luôn xác định "Cải tiến liên tục” là mục tiêu thường trực, Tập thể BLĐ và CBCNV Công ty không ngừng tổ chức, duy trì  và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ngày một ổn định, hoàn thiện hơn.                         
       
Hiện tại, Quá trình vận hành áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của công ty GALAXY VIET NAM được Tổ chức đánh giá chứng nhận Quốc tế TQCSI International(Australia) đánh giá đang hoạt động rất tốt. Định kỳ hàng năm TQCSI International đều cử các cán bộ chuyên gia từ Australia trực tiếp sang Việt Nam đánh giá sự hiệu quả của hệ thống. 
 
To top