0

Giải pháp

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY TRƯỜNG HỌC

GIẢI PHÁP CHỐNG CHÁY CHO TRƯỜNG HỌC

Hệ giải pháp chống cháy, ngăn hành lang và ngăn khói tạo ra hàng lang thoát hiểm an toàn cho học sinh, bảo vệ tài liệu và các phòng thiết bị kỹ thuật trong  các công trình như trường học, viện nghiên cứu, thư viện,...

Xem giải pháp khác