">
0

Cửa thép ốp đá

Cửa thép ốp đá

GLX-STEEL 607 102-116 | GLX-STEEL-607

Mã sản phẩm: GLX-STEEL-607

Kích thước tiêu chuẩn: 800-1000(W) x 2000-2300(H))

Màu sắc:

Thông số sản phẩm

Cấu trúc

Tiêu chuẩn mẫu

Chất liệu và phụ kiện

Xem sản phẩm khác

Sản phẩm cùng loại

GLX-STEEL 606 104

GLX-STEEL 606 104

GLX-STEEL 606 102

GLX-STEEL 606 102

GLX-STEEL 608 110

GLX-STEEL 608 110

GLX-STEEL 609 117

GLX-STEEL 609 117

GLX-STEEL 610 106

GLX-STEEL 610 106