Close
Thông báo
Sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Bạn di chuột tới mục Giỏ hàng bên trên đầu trang, click chuột vào icon giỏ hàng" hoặc click vài nút "Xem giỏ hàng" bên dưới để thực hiện bước mua hàng Xem giỏ hàng

Infomation Contact

Project Business Division

R203, Sport Hotel - Student Hacinco Villagel, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Tel: (84-4) 35576967 (Ext: 206)

Email: info@galaxyvietnam.vn
Department Map

Thank you for your interest in products and our services, please submit feedback via the form below and we will contact you in the shortest time

To top