Close
Thông báo
Sản phẩm đã được đưa vào giỏ hàng. Bạn di chuột tới mục Giỏ hàng bên trên đầu trang, click chuột vào icon giỏ hàng" hoặc click vài nút "Xem giỏ hàng" bên dưới để thực hiện bước mua hàng Xem giỏ hàng

Company news

Culture is the crystallization of values ​​that GALAXY VIETNAM has been pursued

Culture is the crystallization of values ​​that GALAXY VIETNAM has been pursued

Culture is the crystallization of values ​​that GALAXY VIETNAM has been pursued during the development process. After 10 years, GALAXY VIETNAM formed, develop and assert a cultural identity of its own, contribute to cohesion and internal power in the company.

Detail
To top