0

Sản phẩm

Cửa ABS Thông phòng

Cửa thông phòng Galaxy ABS - Giải pháp mới về cửa cho thị trường Việt Nam; Cửa thông phòng ABS có nhiều ưu điểm nổi trội so với cửa gỗ truyền thống hoặc gỗ công nghiệp và đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 được chứng nhận bởi TQCSI (Australia).

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS VÂN GỖ

GLX-ABS 111 M8707

GLX-ABS 111 M8707

GLX-ABS 328 MM902

GLX-ABS 328 MM902

GLX-ABS 208 US201

GLX-ABS 208 US201

GLX-ABS 101 FZ805

GLX-ABS 101 FZ805

GLX-ABS 102  MQ808

GLX-ABS 102 MQ808

GLX-ABS 113 US201

GLX-ABS 113 US201

GLX-ABS 207 MT104

GLX-ABS 207 MT104

GLX-ABS 329 MM902

GLX-ABS 329 MM902

GLX-ABS 334 MT104

GLX-ABS 334 MT104

GLX-ABS 339 FZ805

GLX-ABS 339 FZ805

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS HIỆN ĐẠI

GLX-ABS 234 D2502-F7

GLX-ABS 234 D2502-F7

GLX-ABS 233 NCW52-G9P

GLX-ABS 233 NCW52-G9P

GLX-ABS 232 KD830-P2

GLX-ABS 232 KD830-P2

GLX-ABS 231 DJ603-42

GLX-ABS 231 DJ603-42

GLX-ABS 230 DJ604-42

GLX-ABS 230 DJ604-42

GLX-ABS 219 KACW3-03

GLX-ABS 219 KACW3-03

GLX-ABS 123 GAK14-70

GLX-ABS 123 GAK14-70

GLX-ABS 228 DJ604-42

GLX-ABS 228 DJ604-42

GLX-ABS 211 DJ601-42

GLX-ABS 211 DJ601-42

GLX-ABS 203 KAT35-70

GLX-ABS 203 KAT35-70

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS HUỲNH

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 341 M8707

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 117 MQ808

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 340 MM902

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 326 US201

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 325 M8707

GLX-ABS 327 FZ805

GLX-ABS 327 FZ805

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS TÂN CỔ

GLX-ABS 401 MT104 E04

GLX-ABS 401 MT104 E04

GLX-ABS 401 US201 W199-600

GLX-ABS 401 US201 W199-600

GLX-ABS 401 MM902 DJ603-42

GLX-ABS 401 MM902 DJ603-42

GLX-ABS 401 MQ808 NCW52-G9P

GLX-ABS 401 MQ808 NCW52-G9P

ABS 401 FZ805 W053-600

ABS 401 FZ805 W053-600

Cửa ABS Thông phòng

CỬA ABS KÍNH

GLX-ABS 501 GC201

GLX-ABS 501 GC201

GLX-ABS 512 GA110

GLX-ABS 512 GA110

Hotline :(84+) 913740696 Email:tuvanthietke@galaxyvietnam.vn